Skip to content

Foto: De honderdste vergadering van de MSG in 2018. Door wat misverstanden omtrent de reservering van de vergaderlocatie dus maar onder een nabijgelegen brug. 

Algemene gegevens

De Stichting St Francis’ Hospital Medical Support Group werd opgericht in 1993. De MSG heeft sinds haar oprichting een groot aantal projecten met succes afgerond. Alle projecten zijn en worden gerealiseerd in samenspraak met het lokale management. Sinds de oprichting heeft MSG (met partners als Wilde Ganzen en het inmiddels niet meer bestaande NCDO) voor 1,5 euro aan projecten gerealiseerd. (Per peildatum 01-01-2020.) 

Ook zijn, op het verzoek van het management, op reguliere basis containers verstuurd met medicijnen, verbandmiddelen, medische hulpmiddelen en -apparatuur. 

Algemene Doelstelling van de stichting: het geven van materiële en immateriële steun aan St Francis’ Hospital, Katete, Zambia.

Het meerjarenbeleid (2018-2023) van de Medical Support Group zijn verwoord in een beleidsplan.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 41158345. De statuten vindt u hier.

De St Francis’ Hospital MSG is een door het CBF erkend goed doel. Het erkenningspaspoort bekijkt u hier.ANBI

De stichting is een door de belastingdienst erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat giften aan onze stichting meetellen voor de eventuele giftenaftrek van de belasting.

Ons RSIN nummer: 8028 10.330
Informatie over ons integriteitsbeleid vindt u hier. In het verlengde van dat beleid is er een gedragscode opgesteld, die u hier kunt downloaden en inzien. 

Onze privacy verklaring: de website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies. We verzamelen op onze website geen persoonsgebonden gegevens, tenzij die u aan ons verstrekt via het contactformulier en aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief. Uw aan ons verstrekte gegevens worden alleen voor het doel gebruikt waarvoor u die aan ons hebt verstrekt.

Samenstelling bestuur

Het bestuur wordt gevormd door onbezoldigde vrijwilligers en bestaat uit:

 • Arlet Splint, secretaris : pasplint[at]hetnet.nl, telefoon: 035 5381951
  Overige bestuursfunctie(s): secretaris Stichting Werkgroep Zambia.
 • Drs Peter Sleutelberg, voorzitter
  Overige bestuursfunctie(s): Voorzitter WMO en Jeugdadviesraad Schagen. Lid Klachtencommissie Geminiziekenhuis Den Helder
 • Lucy Engelen, vice-voorzitter
  Overige bestuursfunctie(s): secretaris Kees Stoop Stichting.
 • Koen Vliegenthart RA, penningmeester
  Overige bestuursfunctie(s): penningmeester stichting TalkUbuntu, penningmeester Oud in Afrika, penningmeester Friends of Haydom Netherlands, penningmeester Arab Vision International, penningmeester stichting Lyo-Lyock, voorzitter stichting Elishua, voorzitter stichting Arab West Foundation, voorzitter stichting Sarfath
 • Drs Irene de Vries, algemeen
  Werkt als: Advisor Maternal Newborn Health bij KIT Royal Tropical Institute.
  Overige bestuursfunctie(s): geen
 • Leon Imandt, projecten
  Overige bestuursfunctie(s): geen
 • Drs Michiel de Goeje, apotheker, medical supplies
  Werkt als: Director Quality Affairs en Ethical & compliance Officer bij stichting IDA.
  Overige bestuursfunctie(s): geen

(Om spam te voorkomen is het mailadres van de secretaris als een niet gangbaar mailadres opgenomen. Indien u contact wilt opnemen met de secretaris dient u [at] te vervangen door het gebruikelijke apenstaartje @.

BestuurMSG2

Partners

De St Francis’ Hospital MSG werkt samen met diverse nationale en internationale organisaties en instellingen.

In Nederland:

Wilde Ganzen

  In UK:

The BEIT Trust

Cristian Blind Mission

500 Miles

Friends of St Francis’ Hospital

Friends of St Francis Charitable Trust

Legge Group

Logie Legacy

NHS Border Hospital (Scotland)

SIDA – Maternal and Child Health

Partners’ meeting, Schotland 2019