Skip to content

St Francis' Hospital, Katete Een baken van hoop

350

Officieel aantal bedden

±100000

Polikliniekbezoeken

±15000

Opgenomen patienten

±5000

Operaties

±3500

Bevallingen

Zorg voor 185.000 mensen

Het St Francis’ Hospital in Zambia is een ziekenhuis met 350 bedden en een staf van 280 medewerkers, onder wie vijf artsen. Het ziekenhuis biedt medische verzorging aan zo’n 200.000 mensen in het district Katete, een gebied van 5.000 km2. Daarnaast worden nog eens 1.000.000 mensen uit de omliggende gebieden verwezen naar St Francis’ Hospital.
St Francis’ was o0rspronkelijk St Francis’ Mission Hospital, een Anglicaans ziekenhuis opgericht in 1948. 
Het ligt in Katete, in de Eastern Porvince van Zambia, aan de Great East Road, 500 km oostwaarts vanaf de hoofdstad Lusaka en 125 km vanaf de grens met Malawi. 

Wat feiten en cijfers

St Francis’ Hospital is een tweedelijnziekenhuis met een officiële bedcapaciteit van 350, maar meestal zijn er meer patiënten opgenomen. Op jaarbasis zijn er zo’n 100.000 polikliniekbezoeken en jaarlijks worden rond de  15.000 patiënten opgenomen. Gemiddeld worden er rond de 5.000 operaties verricht en 3.500 bevallingen gedaan. In december 2019 is er door een team van artsen een gezonde vierling ter wereld gebracht. 

De voornaamste zorg die het St Francis’ Hospital biedt is – naast poliklinische behandeling en een geboortekliniek met pre- en postnatale hulp – behandeling in het ziekenhuis, preventieve zorg, gezondheidsbevorderende hulp, opleidingen en onderzoek.

Behandeling in het ziekenhuis vindt plaats bij de ernstigste gevallen van infectieziekten, waaronder tbc, ondervoeding, diarree en uitdroging (voornamelijk bij kinderen), tropische ziekten (zoals malaria), oogziekten (zoals staar en infecties), operatieve ingrepen, ongevallen, kanker en in toenemende mate aids.

Het ziekenhuis verzorgt preventieve zorg in vijftien, over het district Katete verspreide, gezondheidscentra. Preventieve zorg houdt onder meer in: gezondheidsbegeleiding voor kinderen; vaccinatieprogramma’s; voorlichting ter preventie van aids, malaria, tbc en lepra; voorlichting over zwangerschap en pre- en postnatale zorg. Gezondheidsbevorderende hulp en informatie wordt gegeven over hygiëne en watervoorziening; voedingsvoorlichting en het verschaffen van hulpmiddelen, zoals brillen en prothesen.

Het St Francis’ Hospital verzorgt ook opleidingen. Er is een opleidingsschool voor verpleegkundigen en een voor verloskundigen. Tevens verzorgt het ziekenhuis stageperioden voor chirurgen tijdens hun opleiding en is er een opleiding voor co-assistenten uit diverse landen. Daarnaast biedt het St Francis’ Hospital trainingen en herhalingscursussen voor eigen personeel en voor medewerkers van de gezondheidscentra in het district.

Het St. Francis’ Hospital verricht onderzoek naar onder andere leveraandoeningen (hepatitis-B), diverse vaccins en aids.

De uitdagingen waar SFH voor staat 

St. Francis Hospital is grotendeels afhankelijk van de financiering door de Zambiaanse overheid. Dit is een bron van grote zorg. In de eerste plaats worden er in SFH meer patiënten behandeld dan de overheid financiert en op de tweede plaats blijft de overheidsbijdrage, die per maand zou moeten binnenkomen, wel eens helemaal uit. 

de foto’s: St Francis’ toen en nu:

TOEN                                                  NU