Skip to content

Doe een donatie! Ondersteun St Francis' Hospital

ST FRANCIS’ HOSPITAL Medical Support Group

Voor meer informatie kunt u schrijven naar het secretariaat van de stichting:
mw. A. Splint-Keilman,
Beijemansweg 4, 1251 PG Laren
e-mail: pasplint[at]hetnet.nl*
Telefoon: 035 5381951

*Om spam te voorkomen is het emailadres anders geschreven dan u gewend bent. Vervang [at] door het reguliere apestaartje: @

Ook artsen in opleiding die een stage willen lopen at St Francis’ Hospital kunnen een mail of brief sturen. Stages zijn minstens voor een half jaar. Mw Splint zal u in contact brengen met de juiste functionaris binnen het ziekenhuis. 

Wilt u ons eenmalig steunen? Maak dan uw bijdrage over op
rekening NL28INGB0003022230

Alvast hartelijk dank!

baby-couveuse